ANA KONULAR

AİLE HEKİMLİĞİ

 • Aile Hekimliği ve Disiplini
 • Aile Hekimliğinin İlkeleri
 • Aile Hekimliğinin Temel Yeterlikleri
 • Birinci Basamak Yönetimi
 • Birinci basamakta sağlık raporları
 • Araştırma planlama ve yürütme
 • Eleştirel makale okuma ve bilimsel makale yazımı

PEDİATRİ

 • Çocuklarda döküntülü hastalıklar
 • Çocuklarda rutin dışı yapılan aşılamalar
 • Süt çocuğu beslenmesinde yeni görüşler, ek gıdaya geçiş ve iştahsız çocuk
 • Sağlıklı çocuk izleminde dikkat edilmesi gerekenler
 • Huzursuz çocuk
 • Çocuklarda vitamin, mineral ve balık yağı takviyeleri
 • Anne sütü ve emzirme danışmanlığı
 • Boy kısalığına yaklaşım
 • Çocuklarda öksürüğe yaklaşım
 • Çocuklarda üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları
 • Ateşli çocuğa yaklaşım
 • Çocuklarda karın ağrısına yaklaşım ve konstipasyon

DAHİLİYE

 • DM tanısı, tedavisi ve birinci basamakta komplikasyon takibi
 • Demir eksikliği tanı ve tedavisi
 • B12 vitamin eksiliği tanı ve tedavisi
 • D vitamini eksikliğine bağlı sorunlar ve tedavi düzenlenmesi
 • Magnezyum ve Çinko eksikliğinin klinik yansımaları
 • Obezite ve Metabolik sendrom
 • Hipotiroidi ve hipertiroidide laboratuvar sonuçları ve semptomların değerlendirilmesi

GASTROENTEROLOJİ

 • Gastritler, peptik ülser, dispeptik şikayetler
 • GÖR tanı ve tedavisi
 • H.pylori enfeksiyonu eradikasyonu
 • İBS, şişkinlik, barsak gazı
 • Kabızlık
 • Probiyotikler ve Mikrobiyata

ONKOLOJİ

 • Birinci basamakta kanser taramaları

KARDİYOLOJİ

 • Birinci basamakta HT tanı, tedavi ve takibi
 • Kardiyovasküler hastalıklarda tanı ve takip
 • Aterosklerotik kalp hastalıkları
 • Hiperlipidemi tedavisinde güncel yaklaşımlar
 • Kardiyak Aritmilerde tanı ve tedavi seçenekleri

GÖGÜS HASTALIKLARI

 • Alerjik Astım
 • KOAH
 • Pnömonide tanı, tedavi ve aşı ile korunma
 • Sigara bırakma yöntemleri

DERMATOLOJİ

 • Mantar enfeksiyonlarında güncel tedavi yaklaşımları
 • Aknede klinik yelpaze ve tedavi yaklaşımları
 • Rozase tanı ve tedavisi
 • Dermatitler ve Ekzemalar
 • Scabiyez ve pedikülozis
 • Alerjik deri hastalıkları
 • Zona tanı ve tedavisi
 • Deri abse, fronkül ve karbonkülleri
 • Yara Bakımı, Dekübitis Ülserleri
 • Nevüslerde ayırıcı tanı ve tedavi
 • Saç dökülmesine yaklaşım
 • Sağlıklı bir cilt için neler yapmalıyız? Yaşlanma karşıtı tıbbi yaklaşımlar
 • Ürtiker/Anjioödem tedavisi ve yönetimi
 • Psoriazis hastasının yönetimi
 • Topikal tedavilerde hasta yönetimi
 • Pruritus: güncel tanı ve tedavi yaklaşımları
 • Pigmentasyon bozukluklarında ayırıcı tanı
 • Mukozal  hastalıklar
 • Venerolojik hastalıklarda güncel yaklaşımlar (genital siğiller, sifiliz, AIDS ve genital herpes)

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

 • AİDS: Tedavide Yeni Gelişmeler ve HIV testleri
 • Hepatit Enfeksiyonları tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar
 • Yeni Aşılar Ve Erişkin Bağışıklama Stratejileri
 • Menenjit yönetimi ve aşılaması
 • Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları
 • Akılcı antibiyotik kullanımı
 • İnfluenza ile diğer üst solunum yol enfeksiyonlarının ayırıcı tanısı ve aşılama

KBB

 • Mevsimsel alerjik rinit
 • Vertigo
 • Uyku apnesi
 • Akut otitte tanı ve tedavi yöntemleri
 • Akut sinüzit tanı ve tedavisi
 • Covid ve diğer viral enfeksiyonlarda ayırıcı tanı

GÖZ

 • Birinci basamakta görme kusurlarının değerlendirilmesi
 • Glokom
 • Yeni doğanlarda göz muayenesi
 • Konjonktivit ayrıcı tanı ve tedavisi (Alerjik, Bakteriyel, Viral Konjonktivitler

KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM

 • Aile planlaması ve doğum kontrol yöntemleri
 • HPV tarama, takip ve aşılama
 • Osteoporoz
 • Premenstrüel sendrom ve dismenore tedavisi
 • Menopoza  güncel yaklaşımlar
 • Gebelik bulantı ve kusmaları
 • Riskli Gebelikler
 • Preeklampsi, Eklampsi

GENEL CERRAHİ

 • Hemoroid ve anal fissür tedavisi
 • Metabolik cerrahinin birinci basamağa yansıması

KVC

 • Venöz yetmezlikler ve varis tedavisi

ÜROLOJİ

 • Üriner  sistem enfeksiyonları
 • Üriner inkontinans
 • Aşırı aktif mesane
 • Cinsel Fonksiyon Bozuklukları
 • Böbrek taşı ve tedavisi

NÖROLOJİ

 • Demans nedenleri ve tedavisi
 • Baş ağrısı ayırıcı tanı ve tedavisi
 • Baş dönmesi ayırıcı tanı ve tedavisi

FTR

 • Akut ve Kronik Ağrı Yönetimi
 • Fibromiyalji
 • Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit
 • Bel ağrısına güncel yaklaşımlar

SAGLIKLI YAŞAM

 • Fonksiyonel tıp ve Bütüncül Sağlık
 • Sağlıklı Anne ve Çocuk
 • Sağlıklı Yaşam, Spor ve Egzersiz
 • Sağlıklı Yaşam ve Beslenme
 • Sağlıklı Yaşlanma
 • Wellness Programları
 • Frekans  Tedavileri: Biyorezonans
 • Vitamin ve Minerallerin Doğru Kullanımı
 • Aromaterapi, Fitoterapi

PSİKİYATRİ

 • Anksiyete bozuklukları ve Depresyon
 • Uyku bozuklukları
 • Birinci basamakta ruhsal hastalıklara yaklaşım
 • Çocukluk ve adölesan dönemi sorunları
 • Otizm spektrum bozuklukları ve Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

ORTOPEDİ

 • Artrozlar
 • Sinovit ve Tenosinovit
 • Eklem ağrılarına yaklaşım